Skyddssäkra ditt företag
Öresund Safety Advisers är experter på riskhantering inom områdena brand, explosion och kemikalieutsläpp

Öresund Safety Advisers AB, ÖSA, sysslar med projektering och utredning inom brandskydd och industriell riskhantering. Idag kräver bl.a. bygglagen att brandfrågor utreds mycket grundligare vilket har skapat en stor marknad för företagets tjänster.
De två delägare Ken Nessvi och Jan Nählinder startade företaget år 2000. Alla 9 anställda, de flesta utbildade brandingenjörer, har en lång och gedigen erfarenhet från projekterings- och utredningsarbete.
– Vi växer hela tiden på egna pengar och inga finansiärer är inblandade, säger Jan Nählinder. Öresund Safety Advisers verksamhetsområde är indelat i en bygg- och en industrisida. Företaget har en bas i brandskydd men arbetar även mycket med explosioner och kemikalieutsläpp.

Nya lagar
Sedan drygt fem år tillbaka gäller s.k. funktionsbaserade regler i bygglagen (Boverkets byggregler), vilket innebär att byggherrar och arkitekter behöver någon som kan verifiera och skräddarsy brandlösningar.
På industrisidan arbetar Öresund Safety Advisers inom det område som kallas Säkerhet, Hälsa och Miljö (SHM).
– Många företag skapar sitt eget SHM-system där man plockar ihop delar av lagen med de egna kraven som finns i verksamheten. Konkret handlar det om arbetsmiljöfrågor, påverkan av luftföroreningar, utsläpp i vatten och dylikt.
Säkerhet är det område Öresund Safety Advisers är specialister på: det kan gälla brand och kemi, hantering av brandfarlig vara och liknande.
– Här har vi en unik kompetens jämfört med de flesta andra inom vår nisch. Riskanalyser utgör också en stor del av företagets verksamhet. För närvarande arbetar de med ett stort projekt, universitetsbiblioteket, på Malmö Högskolas nya lärarhögskola. Öresund Safety Advisers tittar på hur man ska sektionera och var brandskyddsgränser ska vara. Ska man ha sprinklers, brandlarm? Under de senaste åren har Öresund Safety Advisers varit involverade i ett tiotal projekt för kunders räkning på BO01. Det första spadtaget är också just grävt för den omdiskuterade skyskrapan Turning Torso där företaget är anlitade för brandskydds och säkerhetsanalysen. Ett bevis så gott som något på företaget goda renommé och kunnande.

Ökad marknad
I början av 1980-talet fanns det ungefär 10 brandkonsulter. Sedan brandingenjörsutbildningen startade på Lunds Universitet 1986 har siffran mångdubblats. Högskoleutbildningen har medfört att de brandingenjörer som kommer ut har en bredare syn på brand och mer tittar på risker för uppkomst och spridning.
Nu finns det kanske 150-200 verksamma brandkonsulter (inom konsultföretag); ca 80% arbetar inom byggsidan och 20% inom industriell riskhantering. Ett annan lagstiftning Öresund Safety Advisers arbetar mycket med är lagen om brandfarliga och explosiva varor.
– Våra tjänster och vårt nytänkande är intressanta för alla företag, avslutar Jan Nählinder, byggnadstekniskt brandskydd är en allt viktigare del inom byggsektorn och även små brandskador är ofta oacceptabla inom industrin.

Öresund Safety Advisers AB

Bransch:
Bygg

Telefon: 040-6641702
Fax: 040-6641719

Adress:
Öresund Safety Advisers AB
Box 82
20120 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN